من, بی تو

دور خواهم شد ازین خاک غریب

من زخمي هزار زبان تغزلم.آن دست هاي گرم دوايم نمي كند ...
امروزِ سرد. امروزِ سخت سرد .... امروزِ بي فروغِ سختِ سرد. ...
[ شنبه 10 خرداد1393 ] [ 12:49 ] [ فاطمه ] [ ]
دیگر چه فرقی می کند قلاب یا دریا، وقتی که یک ماهی دلش قلاب میخواهد...
  قدر اهل درد صاحب درد می داند که چیست

مرد صاحب درد،  درد مرد می داند که چیست

هر زمان در مجمعی گردی  چه دانی حال ما

حال تنها گرد، تنها گرد می داند که چیست

رنج آن هایی که تخم آرزویی کشته اند

آنکه نخل حسرتی پرورد، می داند که چیست

آتش سردی که بگدازد درون سنگ را

هر که را بوده است آه سرد، می داند که چیست

...

وحشی آنکس را که خونی چند رفت از راه چشم

علت آثار روی زرد می داند که چیست 

+شب بی من ات  به خیر 

شب بی تو ام به جهنم ...

+ شب  به خیر کلمات صبور من 

[ سه شنبه 30 اردیبهشت1393 ] [ 21:57 ] [ فاطمه ] [ ]
منو ازین عذاب رها نمی کنی
دانه به دانه

موهایم را از روی بالشت جمع میکنم

به کسی هم بر نمیخورد

این همه تار مو

که از سر من

کم شد...

[ چهارشنبه 27 فروردین1393 ] [ 16:44 ] [ فاطمه ] [ ]
مرا با سوز جان بگذار و بگذر
نگآ ه سنگین ات را

خیره بر من ندوختی

چه سر به زیر شدن ها

چه آب شدن ها 

که برای ت

کنار نگذاشته بودم...+اصلن ازین به بعد شما باش و شانه هات

ما را برای گریه سر آستین بس است

[ پنجشنبه 21 فروردین1393 ] [ 22:57 ] [ فاطمه ] [ ]
من را بفهم ای با من و همواره بی لبخند

وقتی آدم نگاهی راکه انتظار دارد حس نمیکند

میان یک میلیون نفر هم که باشد

احساس بی کسی میکند

"گوجه فرنگی های سبز"

[ پنجشنبه 21 فروردین1393 ] [ 21:56 ] [ فاطمه ] [ ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،